top of page

על המפגש

אחד הדברים שאני הכי אוהב לעשות זה לפגוש את הקוראים הצעירים שלי פנים אל פנים. כסופר וכמאייר אני מבלה שעות ארוכות מול מסך המחשב, עם עצמי, וכשמסתיימת העבודה על ספר חדש משתרר לפתע סוג של ריקנות. אז החלטתי למלא אותה במפגש עם הקהל שלי בכל הזדמנות שאני יכול. בשנים האחרונות התחלתי לקיים מפגשים עם ילדים בבתי ספר, בגני ילדים ובספריות, בהם אני פותח בפניהם דלת לעולמו של הסופר והמאייר.

 

במפגש, שאורכו כ-45 דקות עד שעה, אני מספר לילדים על עצמי וכיצד התחלתי לכתוב ולאייר ספרים ומתאר בפניהם בליווי מצגת של תמונות וסרטונים וציור במקום את התהליך שעובר על הסופר והמאייר מן הרגע שבו צץ הרעיון בראשו ומתגבש לסיפור, דרך הכתיבה והאיור ועד שהספר מגיע לחנות הספרים ולביתו של הקורא הצעיר. המפגש מאד קליל ומלווה בהומור והילדים זוכים להשתתף באופן פעיל ולחוות בצורה ישירה ובלתי אמצעית את תהליך הגעתו של ספר ילדים לעולם. הם נהנים, ואני - לא פחות... המפגשים מיועדים לגני חובה ולכיתות א, ב ו-ג. 

bottom of page